טן בסט - דירוג עשרת האתרים הטובים בישראל
 

אינדקס

אוכל
בילויים ומסיבות
בלוגים
בריאות
הורדות
הכרויות
חדשות
טלוויזיה
יהדות
ילדים
כלכלה ועסקים
ששבש והימורים
לימודים
לוחות
מוסיקה
מחשבים ואינטרנט
משחקים
ספורט
פורומים וקהילות
פורטלים ומנועי חיפוש
פנאי ובידור
קניות וצרכנות
רכב
תיירות

מידע שימושי


>תחנות רדיו
>מזג אוויר
חברות אשראי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית / הצע אתר
תנאי שימוש באתר 'טן בסט'

ברוכים הבאים לאתר "טן בסט" / TenBest.co.il. אתר "טן בסט" - (להלן: האתר) הינו אתר לדירוג אתרים ישראלים במגוון תחומים. 

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר ונועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל האתר "טן בסט" (להלן: החברה) לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר.


תוכן המידע באתר

מפעיל האתר
אינו נותן חסות או מביע את דעתו לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

מפעיל האתר אינו אחראי לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם המוצעים באתר בין אם על ידי מפעיל האתר ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים, מנוע חיפוש, מצביעים וקישורים אלקטרונים (להלן ביחד "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי הרשת. מפעיל האתר אינו יכול לשלוט ולפקח על הקישורים והוא אינו מתחייב כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעיל האתר מבהיר כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות לאתרים אלו.
 

הגבלת אחריות

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (
AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפעיל האתר אינן אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הדירוג, ההמלצות הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, ומנוע החיפוש אשר באתר.

מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעיל האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת. מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם למשתמש עקב תקלה.
 

מידע מסחרי ופרסומות

מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת. 

מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד 'טן בסט'  לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצע בפרסומות.


שינוי השירותים והפסקתם

מפעיל האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ושהתפרסמו באתר בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידו.


שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר

מפעיל האתר רשאי לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.


זכויות יוצרים; סימני מסחר

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמתו של מפעיל האתר, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של בעליהם בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באת
ר או התכנים שמצויים בקישורים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה.

כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים
או להמלצות אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

שינוי תנאי השימוש

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל תביעה או עניין אחר הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

קישורים ממומנים

 

בית | אודות האתר | שאלות נפוצות | הצע אתר לדירוג | פרסם
הוסף קישור | צור קשר | תנאי שימוש
| דירוג אתרי סקס

2006 © כל הזכויות שמורות לטן בסט דירוג אתרים - TenBest.co.il